Υποχρεωτική Ιστοσελίδα IKE

Εντός ενός μηνός από τη σύστασή της, κάθε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – ΙΚΕ υποχρεούται να διαθέτει ιστότοπο στον οποίο να εμφανίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφοράς κάθε εταίρου και το πρόσωπο που διαχειρίζεται την εταιρεία.

Πρόκειται για απαίτηση της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του νόμου 4072/2012, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών και στην προστασία των συναλλασσομένων.

Παράγραφος 2 – Άρθρο 47 – Νόμος 4072/2012 – Εταιρική διαφάνεια

   Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Site για ΙΚΕ

Πώς θα το Αποκτήσω;

1

Επιλογή Πακέτου

Επιλέξτε το πακέτο της ιστοσελίδας που σας ενδιαφέρει και προχωρήστε στην παραγγελία του, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την εταιρεία σας.

2

Ολοκλήρωση Πληρωμής

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα επικοινωνήσει κάποιος συνεργάτης μας για να για να προχωρήσετε στην πληρωμή. Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή θα προχωρήσουμε στην έκδοση και αποστολή του τιμολόγιου παροχής υπηρεσιών καθώς και της Βεβαίωσης Ιστοχώρου για το Γ.Ε.ΜΗ.

3

Υλοποίηση Ιστοσελίδας

Εντός 48 ωρών από την εξόφληση, θα δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα της εταιρείας σας με όλες τις πληροφορίες που έχετε αποστείλει. Αν χρειαστούμε κάποια επιπλέον διευκρίνηση θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

Επιλέξτε

Πλάνο Κόστους Ιστοσελίδας Ι.Κ.Ε.

Ιστοσελίδα ΙΚΕ με .eu Domain

148,80/Έτος

Στην Τιμή Συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α
 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδας για ένα (1) έτος
 • Αγορά Domain .eu
 • Εισαγωγή Ετήσιου Προϋπολογισμού
 • Email μορφής info@domain.eu extra χρέωση 20€
Επιλέξτε Αυτό Το Πλάνο

Ιστοσελίδα ΙΚΕ με .gr Domain

186,00/Έτος

Στην Τιμή Συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α
 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδας για ένα (1) έτος
 • Αγορά Domain .gr
 • Εισαγωγή Ετήσιου Προϋπολογισμού
 • Email μορφής info@domain.gr
Επιλέξτε Αυτό Το Πλάνο

Στοιχεία Ιστοσελίδας ΙΚΕ

 • Κεντρική Σελίδα
 • Στοιχεία Εταιρείας
 • Οικονομικά Στοιχεία (Ισολογισμοί)
 • Επικοινωνία
 • Χάρτης Google με Pin