Επικοινωνία

  Στοιχεία Εταιρείας

  NET PROMOTION Μον/πη Ι.Κ.Ε

  Λ. Βεΐκου 1, Πειραιάς – 185 47
  Α.Φ.Μ: 800688283   Δ.Ο.Υ: Ε’ Πειραιά
  Αρ. ΓΕΜΗ: 136482909000

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  217.000.33.55

  Χρήσιμα e-mails Επικοινωνίας

  info@netpromo.gr

  Τμήμα Γραμματείας

  tech@netpromo.gr

  Τεχνικό Τμήμα

  finance@netpromo.gr

  Τμήμα Λογιστηρίου

  management@netpromo.gr

  Τμήμα Διοίκησης

  Στοιχεία Εταιρείας Ι.Κ.Ε